fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Warsztaty Filmu Animowanego

image

W ciągu 4 godzin lekcyjnych uczniowie przejdą przez cały proces powstawania filmu i zrealizują swoje pierwszy w życiu filmy! Najpierw poznają technikę animacji poklatkowej i obsługę programu, by następnie w grupach 2-4 osobowych stworzyć scenografię, bohaterów, krótki scenariusz filmowy, zaanimować całą historię i zmontować do gotowego filmu. A na końcu warsztatów… premiera filmu każdej grupy przed całą klasą i zbieranie oklasków!
A także prezentacja filmów w internecie – dla rodziców i przyjaciół. Radość i zachwyt uczniów ze stworzenia pierwszego filmu gwarantowana!
Praktyczna praca nad własnym filmem nauczy świadomego korzystania z nowych technologii, nie tylko przez bycie konsumentem treści, ale ich twórcą.

Jak wyglądają zajęcia

image

O umówionej godzinie animator pojawia się w Twojej klasie i w niej rozkłada sprzęt multimedialny – zestaw projekcyjny, tablety i materiały plastyczne. Nie musisz tracić pieniędzy i czasu na dojazd.
Warsztaty podzielone są na cztery godziny lekcyjne. Każda odpowiada za inny etap pracy nad filmem, który uczniowie poznają i przez który przechodzą.

Lekcja 1: WPROWADZENIE – uczniowie poznają technikę animacji poklatkowej i podstawowe pojęcia związane z filmem animowanym. Animator wykonuje pokazowy film animowany, prezentując możliwości artystyczne i techniczne aplikacji.

Lekcja 2: PRACA PLASTYCZNA – uczniowie w grupach 2-4 osobowych rozpoczynają pracę nad scenografią, scenariuszem i bohaterami swoich filmów z wykorzystaniem materiałów plastycznych.

Lekcja 3: ANIMOWANIE – uczniowie ożywiają swoich bohaterów – z wykorzystaniem aplikacji, pod okiem animatora, samodzielnie realizują wcześniej przygotowany pomysł.

Lekcja 4: MONTAŻ I PREMIERA FILMU – montując, uczniowie układają kolejność całego filmu, dodają muzykę i dźwięki. Zajęcia kończy wspólna projekcja wszystkich zrealizowanych na zajęciach filmów. To tutaj mieszają się najsilniejsze emocje uczniów – duma, niepewność, radość z rezultatów, podziw dla innych.

Wszystkie animacje nagrywamy aby uczniowie mogli pochwalić się rodzicom i znajomym, jakie filmy zrealizowali!