fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Zimowa opowieść

Cel główny zajęć:

 • uczeń, przy pomocy aplikacji tworzy komiksową opowieść związaną ze świętami Bożego Narodzenia;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • poznaje podstawowe informacje dotyczące komiksu;
 • poznaje słownictwo związane z tworzeniem komiksu – background (tło), characters (postaci), props (rekwizyty), themes (motywy), speech bubble (dymki dialogowe), paint (malowanie), shadow (cień), crop (przytnij), horizontal/ vertical flip (obrót poziomy/pionowy), duplicate (kopiuj);
 • potrafi wymyślić krótką historię związaną ze świętami Bożego Narodzenia, a następnie przedstawia ją w formie komiksowej;
 • korzystając z aplikacji, potrafi samodzielnie wybrać tło, wstawić wybrany obiekt graficzny, dokonując na nim niezbędnej edycji;
 • korzystając z aplikacji, potrafi dodać chmurki dialogowe, dokładnie je ustawić oraz wpisać w nie tekst;
 • potrafi dodać dźwiękową chmurkę dialogową, samodzielnie podkłada głos pod tworzoną historię;
 • potrafi dorysować elementy do gotowych obiektów graficznych;
 • potrafi stworzyć tło, wykonując zdjęcie wybranego miejsca w klasie;
 • potrafi zaplanować i stworzyć projekt kartki świątecznej z życzeniami (opcjonalnie);