fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Wybieramy króla matematyki

TEMAT: “Wybieramy króla matematyki. Klasowe pojedynki matematyczne.”

Historia porusza problem tajnego agenta Prime, którego zadaniem jest przeciwdziałanie szkodliwym planom Doktora Odd, który chce w bardzo krótkim czasie zniszczyć wszystkie liczby na świecie. Doktor skonstruował ku temu specjalną maszynę do wymazania liczb. Okazuje się, że zadanie przerasta samego agenta Prime, dlatego na pomoc przybywa Pan Tablet, który proponuje uczniom, aby to oni zdetonowali maszynę wykonując różne obliczenia matematyczne, będące szyfrem urządzenia.

Uczniowie wykonują zróżnicowane zadania matematyczne najpierw samodzielnie, a następnie pracując w zespole.

Cel główny zajęć:

 • uczeń, przy użyciu aplikacji wykonuje zróżnicowane obliczenia matematyczne samodzielnie i zespołowo;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • potrafi wskazać przydatność liczb i umiejętności liczenia w codziennym życiu;
 • korzystając z aplikacji symulującej grę, rozwiązuje coraz trudniejsze zadania matematyczne;
 • rozwiązuje zadania matematyczne dodając, odejmując, mnożąc i dzieląc liczby;
 • potrafi przejść rundę z obliczeniami w wymaganym przez aplikację czasie (rozwiązywanie zadań na czas);
 • utrwala i ćwiczy umiejętność działania na liczbach;
 • bierze udział w zespołowym pojedynku matematycznym – rywalizacja w grupie od dwóch do czterech osób;
 • sprawnie wykorzystuje narzędzia matematyki w życiu codziennym, a także kształci myślenie matematyczne (P)*;

*“PP” – Nowa podstawa programowa z dn. 24 lutego 2017r.