fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Woda - źródło życia!

Temat: Woda – źródło życia!

Materiały dydaktyczne: ​iPady, aplikacja: „Where’s My Water?”, film dydaktyczny;

Cel główny zajęć:
Uczeń poznaje wodę jako źródło życia i niezbędny element świata przyrody oraz doskonali logiczne myślenie, wykonując zadania w aplikacji ​”Where’s My Water?”.

Cele operacyjne (szczegółowe zajęć):

Uczeń:
-rozwija logiczne myślenie, pracując w aplikacji Where’s My Water?;
-poznaje w praktyce -kolejne poziomy w aplikacji​ „Where’sMyWater?”;
-elementy świata fizyki (grawitacja, zasada dynamiki Newtona);
-zna podstawy obiegu wody w przyrodzie;
-wie, do czego używamy wody(np. picie i jedzenie, kąpiel, mycie rąk i twarzy, sprzątanie, pranie, zmywanie naczyń, spłukiwanie toalety, inne(np. podlewanie kwiatów);
-zna właściwości wody (bezbarwna, bezwonna, bez smaku, bez kalorii);
-zna stany skupienia wody: ciekły, gazowy i stały;
-wie, jak można oszczędzać wodę (elementy ekologii);
-wie, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Wody (22 marca);

Metody pracy:
-poszukująca (aplikacja dydaktyczna);
-podająca (wyjaśnienia w części filmowej);

Formy pracy:
-indywidualna;

Zobacz efekty zajęć