fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Tworzymy komiks

TEMAT: “W komiksowym świecie. Tworzymy własny komiks”.

Cel główny zajęć:

 • uczeń, przy użyciu aplikacji tworzy krótką historię w formie komiksu zdjęciowego lub rysunkowego;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • wie, czym jest komiks oraz zna angielskie pochodzenie nazwy (“comic” – komediowy, “strip” – pasek);
 • wie, czym jest scenorys oraz  w jaki sposób można go wykorzystać;
 • poznaje współczesne odmiany komiksu – demotywatory, faktopedia, internetowe memy jako formę opowiadania historii lub przekazania wiedzy;
 • samodzielnie wymyśla i realizuje krótką historię obrazkową;
 • zna podstawowe elementy komiksu oraz przy pomocy aplikacji potrafi samodzielnie je wykorzystać i edytować – chmurki dialogowe, tekstowe i obrazkowe efekty specjalne, kadry, teksty narratora, podział strony na sekwencje obrazków;
 • samodzielnie wpisuje tekst, łączy go z obrazem, modyfikuje czcionkę, usuwa elementy, kopiuje, obraca, wykonuje zdjęcia wbudowanym w tablet aparatem, dokonuje podstawowej obróbki zdjęcia;
 • wykonując zdjęcia potrafi samodzielnie zaaranżować przestrzeń i zorganizować w krótkim czasie niezbędne rekwizyty;
 • korzystając z aplikacji poznaje podstawowe słownictwo niezbędne w tworzeniu komiksu – page (strona), add (dodaj), zoom (przybliżenie), drawing (rysowanie), camera (aparat), sticker (nalepka), cell (komórka), exclamations (okrzyki, tu: emocje bohaterów);