fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Rozszerzona rzeczywistość

 

Materiały dydaktyczne: iPady, aplikacja: Cyberphase Shape Quest, prezentacja multimedialna, karta AR;

Cel główny zajęć:

  • uczeń, przy pomocy aplikacji, wykonuje zróżnicowane zadania matematyczne korzystając z funkcji rozszerzonej rzeczywistości rozwiązując problem bohaterów;

 

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

  • poznaje czym jest rozszerzona rzeczywistość i jakie są jej funkcje;
  • ćwiczy rozumowanie przestrzenne oraz rozwiązywanie problemów z obszaru geometrii matematyki;
  • poznaje zjawisko połączenia świata rzeczywistego z treściami cyfrowymi;
  • wykorzystuje pamięć przestrzenną, wizualizację i umiejętności modelowania, badając, przewidując, łącząc i rozdzielając dwu- i trójwymiarowe kształty;
  • korzysta z aparatu, ekranu dotykowego i technologii rozszerzonej rzeczywistości w połączeniu z w pełni interaktywnym wyświetlaczem wizualnym uczestniczy w bezpośrednim połączeniu nauki dotykowej z wizualizacją 3D;
  • bada i przewiduje wyniki łączenia, rozrywania, przenoszenia i obracania się kształtów 3D;