fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Poznajemy anatomię człowieka

Temat: Nasze ciało!

Cel główny:

– Uczeń zna części ciała człowieka i ich podstawowe funkcje.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
– potrafi wymienić części ciała człowieka;
– zna funkcjonowanie i potrzeby swojego organizmu;
– kształtowanie schematu budowy własnego ciała poprzez pokazywanie, oglądanie i nazywanie wskazanych części ciała i narządów wewnętrznych;
– nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne człowieka (np. serce, płuca, żołądek);
– prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem (PP);

Zobacz efekty zajęć