fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Kreujemy e-book'a

TEMAT: “Kreujemy e-book’a”

Są to zajęcia, na których uczniowie poznają jedną ze współczesnych form publikacji książki – E-book. Rozpoczynając od wprowadzenia dotyczącego historii książki, uczestnicy tworzą samodzielnie własną krótką formę E-book’a. Tematyka prac jest dowolna, uczeń sam ustala co chce zamieścić w swoim dziele, w związku z tym,  podczas lekcji zbiera niezbędne materiały.

Cel główny zajęć:

  • uczeń, przy użyciu aplikacji tworzy historię w formie elektronicznej książki (e-book);

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

  • wie, czym jest e-book oraz zna jego historię powstania;
  • poznaje zasady tworzenia e-booków;
  • poznaje krótką historię powstania książki oraz kolejne etapy jej rozwoju po czasy współczesne;
  • korzystając z aplikacji, samodzielnie dodaje zawartość na strony, pozycjonuje treść, reguluje rozmiar obrazów, dostosowuje ustawienia tekstu (czcionka, rozmiar czcionki, kolor, wypełnienie), wycofuje zmiany;
  • samodzielnie ustala własną historię i treść pracy;
  • korzystając z aplikacji, samodzielnie potrafi podłożyć muzykę, efekty dźwiękowe, dubbing pod historię w e-book’u;