fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Już czas na wiosnę!

 

Temat: Już czas na wiosnę!

 

Cel ogólny

Uczeń:

– rozbudza potrzebę kontaktu z przyrodą;

– jest wrażliwy na piękno przyrody;
Cele szczegółowe

Uczeń:

– uczeń umie wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,

– uczeń umie wymienić ptaki zwiastujące wiosnę,

– uczeń zna rośliny zakwitające wczesną wiosną,

– uczeń umie wymienić cechy marcowej pogody,

– uczeń wie, kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna,

– uczeń wie, jak wygląda bocian biały i czarny,

– uczeń zna kilka zwyczajów z życia bociana białego,

– uczeń potrafi rozróżnić ptaki : bociana, jaskółkę, szpaka, kukułkę, skowronka, pliszkę, dudka,

– uczeń rozwija swą aktywność twórczą,

– wie, że jednym z czynników powodujących zmiany w przyrodzie jest cykliczność

pór roku,

– zna gatunki kwiatów zakwitających na wiosnę i wie które są pod ochroną,

– wie jak zachowują się zwierzęta z nastaniem wiosny,

– zna gatunki ptaków wędrujących w związku ze zmianami fenologicznymi,

– dostrzega i nazywa zmiany w przyrodzie spowodowane porami roku i działalnością ludzi,

– potrafi dostrzegać problemy środowiska naturalnego i podaje propozycje ich rozwiązania,

– posługiwać się pojęciami zwiastuny wiosny,

– dbać o otaczającą przyrodę.

Zobacz efekty zajęć