fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Eksperymentujemy w laboratorium

TEMAT: “Eksperymentujemy w laboratorium”

Historia przenosi nas w świat, w którym maszyny posiadały bardzo rozwiniętą sztuczną inteligencję. Mogły być bardziej samodzielne, wykonywały codzienne wiele skomplikowanych obliczeń. Ich inteligencja była na tak wysokim poziomie, że pozwalała na bezpośrednią rywalizację z ludźmi. W wielkim naukowym konkursie “Bystrzak roku” najnowocześniejszy ekspres do kawy zwyciężył w finale z człowiekiem- naukowcem. Badacze postanowili to zmienić. Podczas odkrywania receptury na rozwinięcie się ludzkości, jeden profesorów przypadkowo wylał dziwną substancję doprowadzającą do wielkiego wybuchu i likwidacji wszystkich pierwiastków na świecie. Postanowiono zwrócić się z prośbą do wielkiego umysłu naukowego, ostatniej nadziei –  profesora Dextera. Dexter postanowił rozwiązać problem z jeszcze jednym naukowcem – Panem Tabletem.

Uczeń rozwiązuje główny problem bohaterów historii odkrywając, przy użyciu naukowego sprzętu w laboratorium jak najwięcej potrzebnych pierwiastków. Uczeń jest w stanie odczytać nazwę i chemiczny skrót pierwiastka, a także może zobaczyć jego wirtualną wizualizację.

Cel główny zajęć:

 • uczeń, przy użyciu aplikacji samodzielnie odkrywa jak najwięcej pierwiastków chemicznych;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:

 • wie, czym jest pierwiastek; (PP)*;
 • wie, czym jest laboratorium oraz zna podstawowe przyrządy laboratoryjne – menzurka, krystalizator, probówka, palnik, wirówka laboratoryjna, butla z ciekłym azotem, zasilacz laboratoryjny;
 • wie, czym jest i do czego służy układ okresowy pierwiastków;
 • wyjaśnia podstawowy sposób działania poznanych przyrządów laboratoryjnych np. palnik jest do podgrzewania różnych substancji, podgrzewanie wody może doprowadzić do zmiany stanu skupienia z ciekłego w gazowy;
 • poznaje symbole podstawowych pierwiastków chemicznych (PP)*;
 • wyjaśnia zastosowanie podstawowych pierwiastków w codziennym życiu;
 • poznaje podstawowe informacje na temat stanów skupienia substancji – wymienia stany: stały, ciekły i gazowy.
 • wymienia czynność zmieniającą substancję z jednego stanu w drugi; 

*“PP” – Nowa podstawa programowa z dn. 24 lutego 2017r.