fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Tworzymy kreskówkę

Temat: Klatka po klatce – tworzymy kreskówkę.

Materiały dydaktyczne: iPady, aplikacja: Animatic, prezentacja multimedialna;

Cel główny zajęć:
– przy użyciu aplikacji uczeń tworzy krótkie filmy rysunkowe;

Cele szczegółowe zajęć:
Uczeń:
– wie, czym jest film animowany;
– wie, czym jest “klatka”, oraz poznaje technikę poklatkową;
– poznaje skrótową historię filmu rysunkowego;
– potrafi rozpoznać i wymienić filmy rysunkowe, obecne w jego codziennym doświadczeniu filmowym;
– poznaje nietypową formę animacji – flip book, oraz wie jak ją stworzyć;
– poznaje pierwszy na świecie film rysunkowy oraz datę jego premiery;
– poznaje angielskie słownictwo: “duplicate, onion skinning, delete” – podstawowe w tworzeniu animacji oraz korzystaniu z narzędzi informatycznych;
– poznaje funkcję “onion skin” wykorzystywaną podczas tworzenia filmów animowanych oraz potrafi ją samodzielnie wykorzystać;
– poznaje opcję “fps – frame per second” i potrafi jej użyć w swoim dziele;
– potrafi samodzielnie zduplikować stworzoną klatkę z rysunkiem i dostrzega potrzebę duplikowania w procesie tworzenia własnego dzieła;
– potrafi samodzielnie przy pomocy aplikacji stworzyć krótki film rysunkowy;
– potrafi przy pomocy aplikacji wykorzystywać narzędzia rysowania (dobór odpowiedniej grubości, zmiana koloru);

Zobacz efekty zajęć