fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
 • slidebg1
  Odkrywamy i poznajemy zwierzęta

Cel główny zajęć

 • przy użyciu aplikacji uczeń łączy ze sobą elementy świata przyrodniczego, tworząc rozbudowany atlas zwierząt;

 

Cele szczegółowe zajęć

Uczeń:

 • poznaje zawód zoologa;
 • poznaje postać Karola Linneusza – naukowca, który zasłynął z obszernej charakterystyki gatunków zwierząt;
 • przy użyciu aplikacji, w logiczny sposób, łączy ze sobą elementy środowiska przyrodniczego, w taki sposób, aby odkryć gatunek zwierzęcia;
 • korzystając z aplikacji rozpoznaje i odkrywa popularne, a także mniej znane gatunki zwierząt, z grup zwierząt hodowlanych, dzikich, ptaków, gadów, płazów, ryb, gryzoni, owadów, robaków i stawonogów;
 • korzystając z aplikacji rozpoznaje i odkrywa wybrane zwierzęta, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym;
 • przy użyciu aplikacji uczeń, w logiczny sposób, łączy ze sobą elementy środowiska przyrodniczego, tak aby odkryć gatunek zwierzęcia;
 • dostrzega zależność w budowie ciała danego zwierzęcia oraz jego funkcję w środowisku, w którym żyje np. niedźwiedź dzięki swoim pazurom może wykopywać gawrę, wspinać się po stromych zboczach oraz polować na pożywienie;
 • poznaje ciekawostki dotyczące wybranych gatunków zwierząt;
 • potrafi rozpoznać dane zwierzę na podstawie głosu przedstawionym w materiale dźwiękowym (PP)*;
  • posługuje się pojęciami dotyczącymi życia zwierząt w środowisku przyrodniczym (PP)*;

Zobacz efekty zajęć