fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Zmagania z grawitacją

Temat: Marzenia o wyprawie – grawitacja.

Materiały dydaktyczne: i​Pady, aplikacja: World of Goo, animacja dydaktyczna, elektroniczny test wyboru;

Cel główny zajęć:

– pracując z aplikacją ​uczeń rozwiązuje, zróżnicowane poziomem trudności, logiczne łamigłówki dotyczące zasad grawitacji;

Cele szczegółowe zajęć:

Uczeń:
– definiuje podstawowe pojęcie grawitacji;
– poznaje podstawowe cechy siły grawitacyjnej oraz wymienia jej pozytywne cechy w
– obserwuje zachowanie przedmiotów o różnej masie w środowisku próżniowym;
– poznaje postać Izaaka Newtona oraz jego podstawowy dorobek naukowy;
– ćwiczy logiczne myślenie oraz umiejętność rozumowania przewidywania swoich
ruchów;
– wyjaśnia, na czym polega stan nieważkości, i podaje warunki jego występowania (PP)*;
– wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców, wskazuje siłę grawitacji jako przyczynę spadania ciał na powierzchnię Ziemi (PP)*;

Zobacz efekty zajęć