fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Ułamek... a co to takiego?

Temat: Ułamek…a co to takiego?

Cel ogólny:
– Opanowanie wiadomości i rozwijanie umiejętności na temat ułamków zwykłych.

Cele szczegółowe

Uczeń:
– potrafi zdefiniować pojęcie ułamka zwykłego;
– zna części ułamka jako części całości;
– rozumie pojęcie ułamka jako wynik podziału całości na równe części;
– dzieli figury na równe części;
– rozróżnia licznik i mianownik;
– posługuje się ułamkiem jako częścią całości;
– określa części całości: połówki, ćwiartki itd. oraz elementy budowy ułamka zwykłego
(licznik, mianownik, kreska ułamkowa).

Podstawa Programowa:
Osiągnięcia w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych oraz w innych obszarach edukacji.

Uczeń:
– dzieli na dwie i cztery równe części, np. kartkę papieru, czekoladę; używa pojęć:połowa, dwa i pół, cztery równe części, czwarta część lub ćwierć;

Standardy egzaminacyjne:

1. Rozumowanie:
Uczeń rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności liczb i porządkuje je.
2. Wykorzystanie wiedzy w praktyce:
Uczeń wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności liczb, figur i stosuje je do
rozwiązania problemu, wykonuje obliczenia dotyczące długości, czasu.

Zobacz efekty zajęć