fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
  • slidebg1
    Poznajemy bryły

Temat: Poznajemy bryły

Materiały dydaktyczne: iPady, aplikacje: Shapes – Nauka Geometrii w 3D, Foldify – Create, Print, Fold! , animacja dydaktyczna, elektroniczny test wyboru;

Cele ogólne lekcji:

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtów figur
przestrzennych w otaczającej nas rzeczywistości.

Cele szczegółowe:

Uczeń:
– dostrzega figury przestrzenne w otaczających go obiektach oraz w architekturze;
– wymienia podstawowe figury przestrzenne: sześcian, prostopadłościan, graniastosłup
trójkątny;
– trenuje wyobraźnię przestrzenną;
– zna elementy budowy graniastosłupa, ostrosłupa, walca, stożka, kuli;
– umie wskazać elementy brył na modelach wirtualnych;
● umie wskazać graniastosłup, ostrosłup, walec, stożek, kulę wśród innych brył;

Zobacz efekty zajęć